• slide4.png
  • feanster-40.jpg
  • slide2.png
  • slide3.png

UITSLAG 2018 HEREN WEDSTRIJD

Plts Naam Bedrijf/Club/Plaats Totaal
1 David van Oosten Leeuwarden 01:35:09
2 Hans Hiemstra Harkema 01:38:25
3 Sander van Kammen Drogeham 01:39:47
4 Lammert van der Veen Hemrik 01:42:49
5 Armand Sol Amsterdam 01:43:36
6 Anne de Jong Drachten 01:43:41
7 Bennie Hoeksma Drachten 01:43:48
8 Rink Pijpker Hallum 01:45:27
9 Ben Douwes De Westereen 01:46:03
10 Harmen Stam Winneweer 01:46:24
11 Sam Feringa Fysiek Training Nederland 01:46:32
12 Willem-Jan Veltman   01:46:50
13 Anton Wiersma Hallum 01:47:06
14 Jacob van der Ploeg Damwâld 01:47:52
15 Pieter Pilat GHMusic 01:48:00
16 Bjorn Weijts Fysiek Training Nederland 01:50:33
17 Yke Bergsma Burgum 01:51:14
18 Henk Hans Vermeulen Fysiek Training Nederland 01:54:54
19 Jouke-Atze Posthumus Rottevalle 02:02:05
20 Kees Post Urk 02:06:36
21 Sietze van der Meer Surhuisterveen 02:07:47


UITSLAG 2018 VROUWEN WEDSTRIJD

Plts Naam Bedrijf/Club/Plaats Totaal
1 Marjan Andringa Marrum 01:44:59
2 Ellie van Houten Enschede 01:54:56
3 Sandra Middel Makkinga 01:57:48
4 Mieke Driehuyzen Appelscha 01:59:50
5 Telma van de Kamp Nes Ameland 02:01:27
6 Gonda van der Ploeg Marum 02:06:38

 

UITSLAG 2018 HEREN RECREANTEN

Plts Naam Bedrijf/Club/Plaats Totaal  
1 Pieter Veenstra Drachten 01:49:12  
2 Fokke Schievink Surhuizum 01:52:22  
3 Rico van Velzen Kornhorn 01:52:41  
4 Stephan Gunnink Drachten 01:53:34  
5 Dorus Wolthekker Nietap 01:53:49  
6 Rick Visser Schildersbedrijf Oebele Visser 01:55:13  
7 Klaas van Houten Buitenpost 01:55:15  
8 Ewout Atsma Drachten 01:55:45  
9 Gerk Huisma GHMusic 01:56:35  
10 Rene Miedema Bolsward 01:56:54  
11 Koen Dijkman Drachten 01:58:31  
12 Teun Hunneman Nieuw Heeten 01:58:42  
13 Jan Germ Looijenga Oentsjerk 01:59:18  
14 Jochem Boonstra Drachten 01:59:29  
15 Klaas Taco Wobbes Harkema 01:59:44  
16 Derick Visser Schildersbedrijf Oebele Visser 02:00:26  
17 Hans Becker Amsterdam 02:00:46  
18 Menno Scherpenhuijsen Leeuwarden 02:00:56  
19 Jelle Johan Hoomans Sneek 02:01:14  
20 Theo van der Veen Surhuisterveen 02:01:51  
21 Michiel van Blanken Sneek 02:02:44  
22 Jurjen Wijma Oosterwolde Fr 02:03:00  
23 Harry de Bruin Kortehemmen 02:03:28  
24 Jelmer Klijnstra Burgum 02:03:49  
25 Bart de Meer Drachten 02:04:29  
26 Hendrik Postma Kollumerzwaag 02:04:38  
27 Henk Veenstra Drachten 02:04:59  
28 Steven Hager Amsterdam 02:05:18  
29 Pieter Boersma Leeuwarden 02:05:19  
30 Marcel Hamstra Kollum 02:05:19  
31 Lieuwe van der Heide Harkema 02:05:23  
32 Peter Kleine Eelde 02:05:43  
33 Evert Dijkstra Groningen 02:05:58  
34 Gerard Spinder Harkema 02:06:26  
35 Anne-Jasper Rispens Surhuizum 02:06:39  
36 Folkert Bil Buitenpost 02:07:15  
37 Tjeerd Borger Opende 02:07:41  
38 René de Boer Surhuizum 02:07:44  
39 Willem de Haan Surhuisterveen 02:07:54  
40 Leffrie Mulder Surhuisterveen 02:08:36  
41 Hugo van Echtelt Drogeham 02:08:49  
42 Jan Anjema De Wilgen 02:08:52  
43 Rudi Veenstra Augustinusga 02:09:05  
44 Pieter Groenland Surhuizum 02:09:05  
45 Willem Bosma Surhuizum 02:09:05  
46 Sytze Batema Harkema 02:09:07  
47 Wouter de Vlugt Sumar 02:09:09  
48 Rienk Jelmer Douwes Eastermar 02:09:10  
49 Edwin de Vries Surhuisterveen 02:09:32  
50 Bareld Kootstra Garyp 02:09:42  
51 Remko van der Heide Drachten 02:09:56  
52 Piet Streefkerk Boelenslaan 02:10:30  
53 Bard Pultrum Surhuisterveen 02:10:56  
54 Jacob Mulder Eastermar 02:11:02  
55 Rene Akkerman Sneek 02:11:23  
56 Oebele Visser Schildersbedrijf Oebele Visser 02:11:48  
57 Sytse Atsma Surhuizum 02:11:54  
58 Mark Cuperus De Wilgen 02:12:22  
59 Gerben de Bruin Opende 02:13:43  
60 Hille Hellema Hallum 02:13:43  
61 Anne Haisma Boelenslaan 02:13:53  
62 Jaap Bosma Garyp 02:14:06  
63 Henk Mulder Opende 02:14:17  
64 Berend de Vries Groningen 02:14:36  
65 Isidro de Paz Garcia Leiden 02:15:33  
66 Feike-Jan de Bruin Augustinusga 02:15:41  
67 Johan Tigchelaar Brasserie Kolkzicht 02:16:14  
68 Daniël van der Galiën Oudega Gaast Sleat 02:17:46  
69 Gerard de Vries Surhuisterveen 02:17:59  
70 Gerben Renkema Surhuisterveen 02:17:59  
71 Cor van Wieren Scharnegoutum 02:18:36  
72 Sietze Jelsma Garyp 02:18:42  
73 Jacob de Vries Eastermar 02:19:18  
74 Tjado Jelmer Bruinsma Buitenpost 02:19:24  
75 Jelle Slamet van der Meer Surhuisterveen 02:19:43  
76 Dirk Jacob Visser De Westereen 02:19:56  
77 Bouke Fennema Britsum 02:20:08  
78 Gaatze de Vries Harkema 02:21:19  
79 Eric Nab Hallum 02:21:20  
80 Lodewijk Grundemann Leeuwarden 02:21:21  
81 Hedzer van Kammen Surhuizum 02:21:26  
82 Chris Vruggink Buitenpost 02:21:43  
83 Jaring Kloetstra Buitenpost 02:21:43  
84 Johan Bloem Groningen 02:21:43  
85 Ben Stel Drachten 02:21:58  
86 Dick Pluim Groningen 02:22:28  
87 Niels Gruter Groningen 02:23:44  
88 Albert-Jan Kloosterman Lemmer 02:24:14  
89 Vincent Bakker Albert en Aukje 02:24:22  
90 Wichard Cuperus Surhuisterveen 02:24:31  
91 Alfred Meijer Surhuisterveen 02:24:48  
92 Gerard Broekema Heerenveen 02:25:19  
93 Arnold Jonker Dokkum 02:25:27  
94 Yp van Olst Drachten 02:25:42  
95 Gerke Holthuis Surhuizum 02:26:20  
96 Kor de Boer Marum 02:26:28  
97 Eelco Sletering De Westereen 02:26:52  
98 Rudi Oppewal IJlst 02:27:22  
99 Teije de Haan Surhuisterveen 02:27:43  
100 Marten Kingma Leeuwarden 02:27:54  
101 Hidde Faber Eastermar 02:28:41  
102 Wietze-Jan Haisma Drachten 02:28:44  
103 Cor Bruinsma Burum 02:29:27  
104 Tjerk de Jong Buitenpost 02:29:35  
105 Nico Brandsma Augustinusga 02:32:14  
106 Sven Wijma Burgum 02:32:48  
107 Wiebe Dijkstra Harkema 02:33:04  
108 Jan Hooghiemstra Oentsjerk 02:33:06  
109 Johan Leegstra Surhuizum 02:34:57  
110 Wopke van der Veen Brasserie Kolkzicht 02:35:14  
111 Gerrit de Jong Opende 02:38:02  
112 Reinder Tel Surhuizum 02:38:26  
113 Ferdinand Bosma Surhuisterveen 02:38:27  
114 Bert van Esch Surhuisterveen 02:38:28  
115 Dick Kooy Surhuisterveen 02:38:34  
116 Jeroen Wagenaar Surhuisterveen 02:39:29  
117 Sjoerd Kooistra Surhuizum 02:40:46  
118 Sjoerd van der Werff Drachten 02:40:54  
119 Jesse-Jorn de Haan Surhuisterveen 02:41:15  
120 André Schievink Harkema 02:42:37  
121 Marco van den Berg Leek 02:47:40  
122 Jetze Storm Opende 02:50:08  
123 Sietse Pronk Boelenslaan 02:52:02  
124 Martin Hozeman Drachtstercompagnie 02:53:55  
125 Wim van der Werff Stiens 02:59:11  
126 Jan Tabak Albert en Aukje 03:06:35  
127 Sietze van der Valle Surhuisterveen 03:52:21  
128 Wietze de Vries Harkema    
129 Johan Bouma Niekerk Grootegast    
130 Piet Schuitema Delfzijl 02:06:50  

 

UITSLAG 2018 VROUWEN RECREANTEN

Plts Naam Bedrijf/Club/Plaats Totaal
1 Hetty Vossen Boornbergum 02:04:19
2 Corine Visser Leeuwarden 02:06:17
3 Janny Eringa Surhuisterveen 02:07:41
4 Carla Frankruijter Bedum 02:09:05
5 Pietsje Hulshoff Marum 02:09:26
6 Jantina Kooistra GHMusic 02:09:52
7 Danielle Hoogvliet Scharmer 02:12:43
8 Hilly Veenstra-Posthumus Surhuisterveen 02:17:13
9 Margreet Veenma Peins 02:17:17
10 Alien de Vries Drachten 02:18:17
11 Kiki Boomgaard De Knipe 02:18:50
12 Sarina Jannes Gytsjerk 02:19:20
13 Dieuwke Timmerman Harkema 02:20:10
14 Monique Schippers Harkema 02:20:10
15 Tiny Wouda Kollum 02:20:23
16 Els Wouda Kollum 02:20:23
17 Mettje Elzinga Leeuwarden 02:21:39
18 Nynke Rinsma-Rijpkema Rottevalle 02:21:45
19 Hilda Hiemstra Harkema 02:21:59
20 Amarins Gjaltema Amsterdam 02:22:17
21 Carmen Lip Groningen 02:23:44
22 Joukje Kunnen Opeinde 02:25:20
23 Bianca Dijkstra Stroobos 02:26:09
24 Frederika Rollema IJlst 02:26:24
25 Maayke Postma Leeuwarden 02:27:10
26 Wendy de Groot-Elzinga Burgum 02:27:15
27 Anke Hartholt Surhuizum 02:27:37
28 Hanny van der Bij Leeuwarden 02:28:35
29 Margreet van der Es Surhuisterveen 02:28:52
30 Agnes Schuil Surhuisterveen 02:28:53
31 Jacqueline Brouwer Buren Fr 02:29:17
32 Hilly van der Molen Scharnegoutum 02:29:48
33 Fardau Vrijburg Surhuisterveen 02:30:37
34 Geartsje van der Veen Drachtstercompagnie 02:31:08
35 Regina de Jong Harkema 02:31:45
36 Grietje Groenland Augustinusga 02:32:14
37 Martine Bosklopper Surhuizum 02:32:27
38 Nathalie Meulmeester Amsterdam 02:33:05
39 Bianca Bus Oldekerk 02:33:25
40 Mieke Kortbeek Oldekerk 02:33:25
41 Barbarita van der Weele Stiens 02:33:55
42 Marieke Bron Eastermar 02:33:55
43 Rennie Dijkstra Twijzel 02:34:00
44 Klazien Jongeling Harkema 02:34:04
45 Fogeltje Kramer Augustinusga 02:34:17
46 Betty de Haan-Kempenaar Augustinusga 02:34:22
47 Caroline van der Laan Annen 02:34:42
48 Tineke van der Bijl Twijzelerheide 02:35:18
49 Janny Hoekstra Surhuisterveen 02:35:39
50 Jacqueline Dam Buitenpost 02:35:39
51 Marjan Roedema De Westereen 02:35:43
52 Femke de Hoek Kollum 02:36:35
53 Annemarie Postma Surhuizum 02:36:38
54 Tanja Postma Wassink Surhuizum 02:36:38
55 Simona van der Wijk Opende 02:37:11
56 Adriana van der Meer Surhuisterveen 02:38:13
57 Jolanda de Poel Harkema 02:39:01
58 Marjan Spijkerman Kollum 02:40:09
59 Evelien Veenstra Leek 02:40:38
60 Sapke Nijboer-Bruining Surhuisterveen 02:41:52
61 Ieke Nijboer Houtigehage 02:42:08
62 Foekje Hansma Kootstertille 02:42:22
63 Pytsje Tryntsje Wink Oudega Gaast Sleat 02:43:39
64 Anke Pel-Joustra Surhuizum 02:44:03
65 Jellina Spinder Heerenveen 02:45:34
66 Esther van der Heide GHMusic 02:46:43
67 Catherine van der Meer Surhuisterveen 02:46:55
68 Inge Bakker De Wilgen 02:48:53
69 Aukje Nijboer Drachten 02:50:48
70 Maaike Dokter Opende 02:51:30
71 Yvonne Veldman Drachtstercompagnie 02:54:18
72 Lisette Smit Amsterdam 02:58:03
73 Marianne Bakker Drogeham 02:58:33
74 Joke Voet Heerenveen 02:58:35
75 Hanneke Westgeest Houtigehage 03:05:21
76 Ietsje de Boer Surhuisterveen 03:16:01
77 Coba Sikkema Surhuisterveen 03:16:20
78 Hester Spijker Surhuisterveen 03:21:04
79 Cora Groenhof Surhuizum 03:31:55
80 Jesse Versteegh Leeuwarden  

 

Details over de uitslagen van 2018 zijn in te zien via de volgende link: 

http://nl.mylaps.com/evenementen/uitslagen/2018/jun/9/surhuisterveen/index.html

Hoofdsponsor