• slide3.png
  • slide2.png
  • feanster-40.jpg
  • slide4.png

UITSLAG 2017 HEREN WEDSTRIJD

Plts Naam Bedrijf/Club/Plaats Totaal
1 Erik Schröder Groningen 1:34:56
2 Anton Theo Borger Surhuisterveen 1:35:58
3 Gerrit Pijpker Hallum 1:38:52
4 David van Oosten Leeuwarden 1:39:01
5 Hans Hiemstra Harkema 1:40:53
6 Rudi Bissels Drachten 1:42:28
7 Henri Harmsen Drachten 1:43:23
8 Ben Douwes De Westereen 1:45:59
9 Marco van der Tuin Groningen 1:46:10
10 Andrew Larasen Surhuisterveen 1:46:33
11 Mark Peereboom Leeuwarden 1:47:18
12 Anne de Jong Drachten 1:48:07
13 Aalzen Alma Augustinusga 1:48:53
14 Lammert van der Veen Hemrik 1:48:58
15 Jouke-Atze Posthumus Rottevalle 1:49:50
16 Bennie Hoeksma Drachten 1:50:03
17 Jacob van der Ploeg Damwâld 1:50:25
18 Symen de Jong Gytsjerk 1:51:09
19 Hendrik de Zwart Opende 1:51:18
20 Yke Bergsma Burgum 1:52:51
21 Sander van Kammen Rottevalle 1:58:11
22 Jeroen Smits Den Burg 2:04:09
23 Hendrik Hospes Leeuwarden 2:05:58
24 Sietze van der Meer Surhuisterveen 2:08:52
25 Kees Post Urk 2:10:02
26 Evert Kuiper Surhuisterveen 2:17:23
27 Casper van de Kamp Nes Ameland  

 

UITSLAG 2017 VROUWEN WEDSTRIJD

Plts Naam Bedrijf/Club/Plaats Totaal
1 Trudy Veenstra Surhuisterveen 1:43:34
2 Natascha van der Vis Oudeschild 1:55:47
3 Telma van de Kamp Groningen 2:03:08
4 Gonda van der Ploeg Marum 2:05:12


UITSLAG 2017 HEREN RECREANTEN

Plts Naam Bedrijf/Club/Plaats Totaal
1 Harmen Stam Ten Boer 1:45:26
2 Johan Bouma Niekerk Grootegast 1:48:47
3 Armand Sol Amsterdam 1:50:07
4 Daan Sindelka Groningen 1:50:48
5 Fokke Schievink Surhuizum 1:52:38
6 Marcel Hoekstra Harlingen 1:53:19
7 Dorus Wolthekker Nietap 1:56:05
8 Atze Wiepke Merkus Winsum Fr 1:57:14
9 Ludger de Jong Buitenpost 1:57:44
10 Bert Wijnhoven Haselunne 1:58:49
11 Jurjen Wijma Omnyacc-Synergie 1:58:54
12 Rene Pool Drachten 2:00:08
13 Arjan Tonnis De Wilp Gn 2:00:54
14 Egbert Nikkels Boornbergum 2:01:41
15 Sipke Hoekstra Eastermar 2:02:14
16 Sije Brinkman Kollumerpomp 2:02:21
17 Jan van der Veen Hurdegaryp 2:02:51
18 Sjoerd Anjema Bentacera 2:03:00
19 Rick Visser Surhuisterveen 2:03:21
20 Theo van der Veen Surhuizum 2:04:16
21 Hette Pieter Wink Oudega Gaast Sleat 2:04:20
22 Joris Kampen Groningen 2:04:40
23 Ids Boersma Wytgaard 2:04:48
24 Daniel Schouwstra-Atsma De Bernebrêge Buitenpost 2:04:53
25 Jan Anjema De Wilgen 2:06:40
26 Michiel van Blanken Sneek 2:06:48
27 Anne-Jasper Rispens Surhuizum 2:07:00
28 Sjaak Schokker Bentacera 2:07:20
29 Sjoerd Mulder Wytgaard 2:07:23
30 Oebele Visser Surhuisterveen 2:07:26
31 Tjeerd Borger Opende 2:07:29
32 Marcel Hamstra Kollum 2:07:32
33 Remko van der Heide Drachten 2:07:44
34 Teun Hunneman Nieuw Heeten 2:07:49
35 Rienk Douwes Eastermar 2:08:04
36 Thijs Freddy Haveman Sumar 2:08:09
37 Martin Reitsma Drachten 2:08:22
38 Evert Dijkstra Groningen 2:08:31
39 Sytze Batema Harkema 2:08:34
40 Wietze Knol Drachten 2:08:42
41 Harry de Bruin Kortehemmen 2:09:12
42 Herman Buist Buitenpost 2:09:39
43 Sander de Boer Drogeham 2:09:40
44 Folkert Bil Buitenpost 2:09:59
45 Pieter Groenland Surhuizum 2:10:06
46 Leffrie Mulder Surhuisterveen 2:10:07
47 Harry-Jan Smith Heerenveen 2:10:11
48 Vincent bakker Surhuisterveen 2:10:15
49 Lieuwe van der Heide Harkema 2:10:19
50 Heero van der Veen Drachten 2:10:58
51 Kees Noppert Leeuwarden 2:11:23
52 Bard Pultrum Surhuisterveen 2:11:25
53 Klaas van Dam Opende 2:11:48
54 Jan Visser Suwald 2:12:07
55 René de Boer Surhuizum 2:12:08
56 Henk Mulder Opende 2:12:25
57 Wietze de Vries Harkema 2:12:41
58 Oeds Hiemstra Tytsjerk 2:13:06
59 Rudy Slob Winsum Gn 2:13:32
60 Jelte Wiersinga Eastermar 2:13:49
61 Pieter-Jan Schouwstra De Bernebrêge Buitenpost 2:14:36
62 Jacob de Vries Eastermar 2:14:42
63 Piet Streefkerk Boelenslaan 2:14:44
64 Hendrik Postma Kollumerzwaag 2:14:55
65 Mauricio Schouwstra-Atsma De Bernebrêge Buitenpost 2:15:58
66 Feike Jan de Bruin Augustinusga 2:17:53
67 Sytse Atsma Surhuizum 2:18:01
68 Willem Bosma Surhuizum 2:18:12
69 Johan de Jong Bentacera 2:18:39
70 Klaas Tette Galema Leeuwarden 2:19:37
71 Rudi Veenstra Augustinusga 2:19:55
72 Marko Meerman Veendam 2:20:37
73 Gerrit van der Velde Omnyacc Synergie 2:21:02
74 Anne Haisma Boelenslaan 2:21:17
75 Lodewijk Grundemann Leeuwarden 2:21:40
76 Berend de Vries Groningen 2:21:46
77 Isidro de paz Leiden 2:22:31
78 Jacob Mulder Eastermar 2:22:33
79 Leo van der Meer Harkema 2:23:20
80 Marten Kingma Leeuwarden 2:23:24
81 André de Jong Omnyacc Synergie 2:25:42
82 Meine Algra Drachten 2:26:01
83 Jaap van der Burg Veendam 2:26:20
84 Rene Rosema Surhuisterveen 2:27:56
85 Johan Tigchelaar Surhuisterveen 2:27:59
86 Wobbe Zuiderveld Kornhorn 2:29:27
87 Wietze-Jan Haisma Boelenslaan 2:30:18
88 Gosse-Gjalt de Haan Surhuisterveen 2:30:30
89 Seth Dorenbos Dokkum 2:31:08
90 Erwin Mulder Surhuisterveen 2:31:40
91 Wopke van der Veen Surhuisterveen 2:32:36
92 Geert de Haan Augustinusga 2:32:52
93 René van Wees Surhuizum 2:32:53
94 Gerke Holthuis Surhuizum 2:33:45
95 Teije de Haan Surhuisterveen 2:34:20
96 Martin Hozeman Drachtstercompagnie 2:35:29
97 Herman Smit Mildam 2:36:53
98 Reinder Tel Surhuizum 2:37:00
99 Jeroen Loonstra Drachten 2:37:29
100 Jeffrey Poort Gorredijk 2:37:44
101 Jeroen Wagenaar Surhuisterveen 2:38:05
102 Roland de Vries Surhuisterveen 2:39:44
103 Dick Pluim Groningen 2:39:58
104 Sjoerd Kooistra Surhuizum 2:40:08
105 Wouter Jansen Tuk 2:40:11
106 Tjerk de Jong Buitenpost 2:40:13
107 Haeije ten Berge Beetsterzwaag 2:46:29
108 Marco van den Berg Leek 2:46:37
109 Harry de Boer Groningen 2:47:53
110 Johan Leegstra Surhuizum 2:48:17
111 Henk Bijlsma Surhuisterveen 2:48:17
112 Reinder Sinnema Leeuwarden 2:48:35
113 Daniel Wissman Stiens 2:52:50
114 Jesse-Jorn de Haan Surhuisterveen 2:55:05
115 Klaas Rudmer Vrieswijk Surhuisterveen 2:55:05
116 Joop Atsma Surhuisterveen 3:16:31
117 Sietse Pronk Boelenslaan 3:29:00
118 Sietze van der Valle Surhuisterveen 3:47:40

 

UITSLAG 2017 VROUWEN RECREANTEN

Plts Naam Bedrijf/Club/Plaats Totaal
1 Vera Keidel Bentacera 1:57:52
2 Ellie van Houten Enschede 2:05:23
3 Janetta Wolthekker Leek 2:10:07
4 Caressa Toonstra Groningen 2:11:00
5 Pietsje Hulshoff Marum 2:11:16
6 Christa Verver Groningen 2:12:41
7 Danielle Hoogvliet Scharmer 2:12:41
8 Saakje Regnerus Broeksterwald 2:16:31
9 Kiki Boomgaard De Knipe 2:17:51
10 Tiny Wouda Kollum 2:19:27
11 Sytske Bron Rottevalle 2:21:50
12 Mettje Elzinga Leeuwarden 2:22:05
13 Susan Rooze Wirdum Fr 2:22:39
14 Dieuwke Timmerman Harkema 2:23:24
15 Amarins Gjaltema Amsterdam 2:26:57
16 Elly Abbink Opende 2:27:11
17 Joukje Kunnen Opeinde 2:27:22
18 Monique Schippers Harkema 2:27:59
19 Margreet van der Es Surhuisterveen 2:28:22
20 Jetty Veenstra HJV autoservice 2:28:32
21 Jesse Versteegh Leeuwarden 2:28:33
22 Rennie Dijkstra Twijzel 2:28:36
23 Bianca Dijkstra Stroobos 2:28:36
24 Anneke Vonk Surhuizum 2:29:16
25 Tanja van der Logt Makkum Fr 2:30:23
26 Hanny van der Bij Leeuwarden 2:31:14
27 Tytsje Schievink Burgum 2:31:32
28 Johanna de Groot Noardburgum 2:32:05
29 Anneke Bijma-Posthumus Surhuisterveen 2:33:02
30 Rianne de Boer Surhuisterveen 2:33:37
31 Betty de Haan Augustinusga 2:33:40
32 Leentje Tienstra Beetsterzwaag 2:33:47
33 Geartsje van der Veen Drachtstercompagnie 2:33:53
34 Trientsje Jansma Frieschepalen 2:34:09
35 Caroline van der Laan Annen 2:35:41
36 Tjitske Jorna Wirdum Fr 2:36:58
37 Hilly van der Molen Scharnegoutum 2:37:13
38 Nienke de Haan Harkema 2:38:52
39 Tanja Postma-Wassink Surhuizum 2:38:55
40 Anke Hartholt Surhuizum 2:39:12
41 Dora Lammers Surhuisterveen 2:41:05
42 Kristyn van der Veen Surhuizum 2:43:03
43 Anke Pel-Joustra Surhuizum 2:43:06
44 Adriana van der Meer Surhuisterveen 2:43:47
45 Maaike Offringa Burgum 2:45:47
46 Marina Delac Kollum 2:46:01
47 Janny Hoekstra Surhuisterveen 2:46:40
48 Jelly Bloemhof Burgum 2:46:58
49 Coco Haveman Sumar 2:46:58
50 Sapke Nijboer Surhuisterveen 2:48:07
51 Catherine van der Meer Surhuisterveen 2:48:37
52 Aukje Nijboer Drachten 2:48:48
53 Margreet Luimstra Harkema 2:49:24
54 Mieke de Kluijver Augustinusga 2:49:54
55 Gerda de Bruin Augustinusga 2:49:54
56 Regina de Jong Harkema 2:50:13
57 Ieke Nijboer Boelenslaan 2:51:36
58 Esther Veenstra Kollum 2:54:15
59 Eline Ensing Drachten 2:57:33
60 Marie-jose Bosma Leeuwarden 2:58:31
61 Hanneke Schaafsma Leeuwarden 2:58:32
62 Pytrix Veenstra HJV Autoservice 2:59:55
63 Sierra Seidler Groningen 3:03:30
64 Mariëlle de Jong Surhuisterveen 3:03:43
65 Ariska Hoekstra Surhuisterveen 3:04:29
66 Anneke van der Ploeg Surhuisterveen 3:04:59
67 Jikkie van der Ploeg Surhuisterveen 3:05:00
68 Alie Dijkman Noardburgum 3:16:31
69 Tea Atsma Surhuisterveen 3:16:32
70 Pierik Brands Drachtstercompagnie 3:17:18
71 Hester Spijker Surhuisterveen 3:18:11
72 Sietske Zuidersma Kootstertille 3:29:00
73 Mathanja Pacha Munshi Genemuiden 3:37:07
74 Rinda Benschop Drachten 3:56:55

 

Details over de uitslagen van 2017 zijn in te zien via de volgende link: 

http://nl.mylaps.com/evenementen/uitslagen/2017/jun/10/surhuisterveen/index.html

Hoofdsponsor